Close

Stolthed over alle kampe i den hvide trøje

Det vækker glæde hos mange forhenværende AGF-spillere, at klubben har besluttet at opgøre antallet af spillede kampe, så det er sammenligneligt med andre klubber og spillere, der var aktive på samme tid.

I 14 år passede Ole Wendelbo målet i AGF.

Han kom til klubben fra AaB i 1967, da fodbolden stadig var på amatørbasis i Danmark, men stærke præstationer betød, at han gennem årene var førstevalg i målet. I 1978 blev han tilmed blandt de første lønnede spillere i AGF.

Et sæt bronzemedaljer og en storkamp mod mægtige Bayern München var et par af højdepunkterne i karrieren, der tæller nøjagtig 400 kampe for klubben.

”Hver gang jeg trak klubtrøjen over hovedet, så var det med en enorm stolthed. Der er mange følelser og minder forbundet med hvert eneste opgør,” siger Ole Wendelbo.

En lignende historie kan man fortælle med Torben Mikkelsen, der gjorde tjeneste på AGF’s bedste hold fra 1968 til 1983 med afstikkere til andre klubber. Historien fortæller, at daværende AGF-træner Poul Erik Bech blev opmærksom på, at Torben Mikkelsen blot manglede to kampe for at nå 300. Det blev klaret med to indhop i karrierens efterår, og så kunne han modtage den obligatoriske kampnål med seks bolde.

”Vi fik en nål med bolde for hver 50 kampe, vi havde spillet for klubben. Den betyder meget for mig. Kamptallet er ikke bare et tal. Hver gang vi nåede et rundt tal, var det en form for et jubilæum, som vi var stolte af. En præstation på lige fod med det at være ansat og yde en indsats for den samme arbejdsgiver gennem mange år,” siger Torben Mikkelsen.

Enighed om kamptallet

For både Torben Mikkelsen og Ole Wendelbo er det dog ingen selvfølgelige, at det blev til henholdsvis 300 og 400 kampe. Kamptallet afhænger naturligvis af, hvordan man opgør det.

I 1980’erne og længere tilbage havde man ikke hos divisionsklubberne en fast aftalt målestok for hvilke kampe, der skulle tælle med i statistikkerne, og hvilke kampe der ikke skulle. Det var op til de enkelte klubber selv at opgøre.

I AGF var det igennem mange år holdlederne, der noterede de enkelte spilleres statistikker. Op gennem 1980’erne var det daværende holdleder Herluf Vestergaard og før ham Per Knudsen, der med stor præcision opgjorde meritterne og sikrede, at de eftertragtede kampnåle blev uddelt efter fortjeneste.

Udfordringen for statistikerne er, at fodbolden og de enkelte turneringer har udviklet sig meget i årenes løb. Mens vi i dag har en række internationale turneringer arrangeret af UEFA og nationale turneringer under DBU, så fandtes tidligere i tillæg en række andre tællende turneringer som eksempelvis Intertoto Cup og Carlsberg Cuppen.

Siden 1991 har man opgjort antallet af officielle klubkampe efter en fast skala, hvor kun DBU’s danmarksturnering samt internationale kampe under UEFA tæller. Bruger man den metode, så bliver Torben Mikkelsen og Ole Wendelbos kamptal reduceret til henholdsvis 263 og 345 kampe.

Det er betydeligt færre, end de egentlig blev noteret for og hædret for i løbet af karrieren.

Men hvad er egentlig det rigtige?

”Det giver for mig og de øvrige legender mest mening at se præstationerne i forhold til den tid, som de blev skabt i. Derfor mener vi, at man af hensyn til sammenligneligheden med andre spillere og klubber netop bør opgøre antallet af kampe så vidt muligt på samme måde,” siger tidligere træner for AGF’s mesterhold i 1986 og nuværende formand for klubbens Legendeudvalg Jens Harmsen.

Udvalg afgjorde sagen

For at blive helt skarpe på spørgsmålet om antal kampe blev der tidligere i 2021 nedsat et udvalg i AGF, som havde til opgave at vurdere, hvordan man skulle opgøre kamptallet før 1991.

Udvalget bestod af bestyrelsesformand Lars Fournais, sportslig administrator Ole Hall, bestyrelsesformand for amatørafdelingen Erik Meineche Schmidt samt de to AGF-legender Troels Rasmussen og Bent Wachmann.

I udvalget kom man frem til, at optællingen først og fremmest bør imødekomme ønsket om sammenlignelighed på tværs af klubberne fra de enkelte spilleres periode.

Det betyder, at kamptallet for spillerne i perioden før 1991 foruden kampe i danmarksturneringen og de europæiske turneringer officielt også omfatter kampe i forskellige andre internationale turneringer som eksempelvis Intertoto Cup-kampene og det daværende Carlsberg Grand Prix samt forskellige opvisningskampe.

Det er ganske vist turneringer, der ikke findes længere, men omvendt er strukturen i de forskellige turneringer i dag også noget anderledes end tidligere, og derfor giver en eventuel sammenligning mellem spillere fra forskellige tidsperioder også mindre mening.

”Jeg har talt med mange af de tidligere spillere, og der er glæde over, at man har lagt sig fast på en opgørelsesmetode, som gør, at de kan genkende det antal kampe, som de spillede. Og det antal kampe som de i sin tid blev hædret for. Mange har simpelthen følt, at det var forkert, hvis man opgjorde datidens præstationer efter nutidens skala. Så vi ændrer ikke på kampantallene, men opretholder de tal, der blev stadfæstet og frigivet efter hver sæson på daværende tidspunkt før 1991,” siger Jens Harmsen

I AGF er det – uanset hvordan man opgør det – John Stampe, der har klubrekorden. Han er efter den anerkendte opgørelsesmetode noteret for hele 581 optrædener i den hvide trøje, heraf 444 kampe under DBU og UEFA.